Katedra Medycyny Sądowej
Pomorskiego Uniwersyteu Medycznego Świadczy
pełen zakres usług w zakresie diagnostyki tanatologicznej
popartej badaniami histopatologicznymi i cytologicznymi
Opinie sądowo-lekarskie
Wykonujemy również opinie sądowo-lekarskie
na podstawie materiału aktowego ewentualnie
dostarczonej samodzielnej dokumentacji medycznej.

W zakładzie przeprowadzane są badania
sądowo-lekarskie dla potrzeb procesu karnego,
jak też w zakresie opiniowania odnośnie
możliwości odbywania kary pozbawienia
wolności i uczestnictwa w postępowaniu sądowym.
Przeprowadzamy także badania stanów
zdrowia w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

Katedra Medycyny Sądowej
Pomorskiego Uniwersyteu Medycznego Świadczy
pełen zakres usług w zakresie diagnostyki tanatologicznej
popartej badaniami histopatologicznymi i cytologicznymi
Opinie sądowo-lekarskie
Wyszkonujemy również opinie sądowo-lekarskie
na podstawie materiału aktowego ewentualnie
dostarczonej samodzielnej dokumentacji medycznej.

W zakładzie przeprowadzane są badania
sądowo-lekarskie dla potrzeb procesu karnego,
jak też w zakresie opiniowania odnośnie
możliwości odbywania kary pozbawienia
wolności i uczestnictwa w postępowaniu sądowym.
Przeprowadzamy także badania stanów
zdrowia w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

Katedra Medycyny Sądowej
Pomorskiego Uniwersyteu Medycznego Świadczy
pełen zakres usług w zakresie diagnostyki tanatologicznej
popartej badaniami histopatologicznymi i cytologicznymi
Opinie sądowo-lekarskie
Wykonujemy również opinie sądowo-lekarskie
na podstawie materiału aktowego ewentualnie
dostarczonej samodzielnej dokumentacji medycznej.

W zakładzie przeprowadzane są badania
sądowo-lekarskie dla potrzeb procesu karnego,
jak też w zakresie opiniowania odnośnie
możliwości odbywania kary pozbawienia
wolności i uczestnictwa w postępowaniu sądowym.
Przeprowadzamy także badania stanów
zdrowia w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

Katedra Medycyny Sądowej
Pomorskiego Uniwersyteu Medycznego Świadczy
pełen zakres usług w zakresie diagnostyki tanatologicznej
popartej badaniami histopatologicznymi i cytologicznymi
Opinie sądowo-lekarskie
Wyszkonujemy również opinie sądowo-lekarskie
na podstawie materiału aktowego ewentualnie
dostarczonej samodzielnej dokumentacji medycznej.

W zakładzie przeprowadzane są badania
sądowo-lekarskie dla potrzeb procesu karnego,
jak też w zakresie opiniowania odnośnie
możliwości odbywania kary pozbawienia
wolności i uczestnictwa w postępowaniu sądowym.
Przeprowadzamy także badania stanów
zdrowia w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

Katedra Medycyny Sądowej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

70-111 Szczecin
al. Powstańców Wlkp. 72

tel. +48 91 466-15-66
fax. +48 91 466-15-68

email: zmedsad@pum.edu.pl

Kierownik Katedry Medycyny Sądowej
prof. dr hab. Krzysztof Borowiak

Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej
prof. dr hab. Mirosław Parafiniuk
Telefony:
 
Zakład Genetyki Sądowej: +48 91 466-15-77 (18-57)
Zakład Toksykologii Sądowej: +48 91 466-15-70
Zakład Toksykologii Klinicznej: +48 91 466-15-79
Pracownia Antropologii: +48 91 466-15-87
Prosektorium: +48 91 466-14-51
Copyright 2006-2014 Katedra Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie