HISTORIA
 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 11 lutego 1950 r. Zadania statutowe tego typu placówek to: dydaktyka, praca naukowa oraz wykonywanie ekspertyz, przede wszystkim dla władz ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Obowiązki kierownika pełni prof. dr hab. med. Kazimierz Stojałowski, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej PAM, który już od roku 1948 zajmował się także medycyną sądową, wykonując sądowo-lekarskie sekcje zwłok. 1 grudnia 1951 r. kierownictwo Katedry i Zakładu objął prof. dr. med Jan Z. Walczyński. Powstała struktura Zakładu, która przetrwała do dziś, wzbogacana o nowe technologie i zagadnienia. W latach 1974-1988 kierownikiem ZMS był prof. dr hab. med. Tadeusz Marcinkowski. W roku 1974 obowiązki kierownika pełnił dr med. Gustaw Wośko, a w latach 1988-1993 dr med. Danuta Deboa. W latach 1993-1998 kierownikiem był prof. dr hab. med. Zygmunt Sagan. Od roku 1998 kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk. W roku 2013 w miejsce Zakładu powołano Katedrę Medycyny Sądowej, w której skład wchodzą obecnie:Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Genetyki Sądowej, Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej. Kierownictwo Katedry obejmuje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak.

Katedra Medycyny Sądowej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

70-111 Szczecin
al. Powstańców Wlkp. 72

tel. +48 91 466-15-66
fax. +48 91 466-15-68

email: zmedsad@pum.edu.pl

Kierownik Katedry Medycyny Sądowej
prof. dr hab. Krzysztof Borowiak

Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej
prof. dr hab. Mirosław Parafiniuk
Telefony:
 
Zakład Genetyki Sądowej: +48 91 466-15-77 (18-57)
Zakład Toksykologii Sądowej: +48 91 466-15-70
Zakład Toksykologii Klinicznej: +48 91 466-15-79
Pracownia Antropologii: +48 91 466-15-87
Prosektorium: +48 91 466-14-51
Copyright 2006-2014 Katedra Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie