Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej

Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej

Pracownie Toksykologii Klinicznej i Sądowej powstały w 1989 roku. Realizujemy szeroki wachlarz działań, których zasadniczym celem jest określenie przyczyn zatrucia.

W zakładzie realizowane są badania z zakresu toksykologii klinicznej (określanie przyczyn zatrucia, terapia monitorowana stężeniem leku), a także badania i ekspertyzy z zakresu toksykologii sądowej m.in. badania trzeźwości kierujących, analizy toksykologiczne w materiale sekcyjnym czy badania fizykochemiczne materiałów dowodowych na zlecenie organów ścigania i sprawiedliwości.

Znajdujemy się w wykazie podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym.

Kierownik Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej

dr n. med. Tomasz Janus

Pracownicy

dr n. med. Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk
dr n. med. Barbara Potocka-Banaś
dr n. med. Agnieszka Stachowicz
mgr inż. Ewa Jasionowicz
mgr inż. Stanisław Wolski
mgr Sylwester Łużny

PRZEPROWADZANE BADANIA

 • Toksykologia kliniczna
  Aktualnie realizowany zakres badań dla jednostek ochrony zdrowia znajduje się na druku skierowania dostępnym po prawej stronie.

  Testy alkoholowo-narkotykowe dla marynarzy - procedura do pobrania po prawej stronie
 • Toksykologia sądowa
  Wszelkie informacje dotyczące cen i badań udzielamy pod numerami telefonów:
  Badania materiału biologicznego: +48 91 466 15 70
  Badania fizykochemiczne materiału dowodowego:
  Opinie alkoholowe na podstawie akt sprawy:
  Opinie na podstawie akt: