Władze Katedry Medycyny Sądowej

Kierownik Katedry

dr hab. n. med. Andrzej Ossowski - Kierownik Katedry Medycyny Sądowej
i Zakładu Genetyki Sądowej

Kierownik Zakładu Toksykologii
Klinicznej i Sądowej

dr n. med. Tomasz Janus - Kierownik Zakładu Toksykologii
Klinicznej i Sądowej

Kierownik Zakładu
Medycyny Sądowej

prof. dr hab. Mirosław Parafiniuk

Genetyka Sądowa

Toksykologia Kliniczna i Sądowa