Działalność Katedry Medycyny Sądowej

o nas

Katedra Medycyny Sądowej

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 11 lutego 1950 r. Zadania statutowe placówki to: dydaktyka, praca naukowa oraz wykonywanie ekspertyz,
przede wszystkim dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

865

Badań rocznie

765

Opinii rocznie

75

Lat działalności

Głównym celem
medycyny sądowej jest badanie kwestii
życia i śmierci
w świetle prawa.

Najważniejsze wydarzenie

Poznaj naszą historię

  • 2013

  • 2013

  • 1998

  • 1988

  • 1974

  • 1951

  • 1950

  • 1950

Działalność - Techniki - Plany

Działalność Katerdy

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

◉ Medycyna sądowa dla V roku Wydz. Stom. i VI roku Wydz. Lek. ◉ zajęcia z termografii z użyciem kamery termowizyjnej dla III roku Wydz. Lek. oraz Wydz. Stom. ◉ prowadzenie specjalizacji II stopnia z medycyny sądowej ◉ kurs dla lekarzy z zakresu orzecznictwa ◉ kursy dla aplikantów prokuratury ◉ Studenckie Koło Naukowe.

Działalność naukowo-badawcza

◉ Zasadnicza problematyka naukowa ◉ serologia i hemogenetyka sądowo-lekarska ◉ fitoaglutyniny i ich inhibitory ◉ toksykologia sądowo-lekarska ◉ ocena mechanizmów działania hepatoksycznego peptydowych toksyn muchomora sromotnikowego ◉ diagnostyka termograficzna uszkodzeń ciała i zmian chorobowych ◉ antropologia sądowo-lekarska - ustalanie tożsamości osób zaginionych ◉ tanatologia - badanie śmierci jako funkcji czasu na poziomie komórki ◉ problematyka uszkodzeń ciała, obrażenia postrzałowe ◉ badanie występowania przeciwciał dla allotypów immunoglobulin

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

◉ cechy grupowe immunoglobulin i ich znaczenie w badaniu śladów biologicznych ◉ badania nad alkoholem endogennym ◉ identyfikacja toksykologiczna nowych leków z zastosowaniem technik komputerowych ◉ hepatotoksyczność muchomora sromotnikowego ◉ zastosowanie teletermografii do diagnostyki obrażeń ciała i zmian chorobowych ◉ badania dynastii Gryfitów linii Szczecińskiej pod kątem ustalenia tożsamości

Stosowane techniki
badawcze

◉ spektrofotometria, chromatografia gazowa i cieczowa, kolory-metria, chromatografia cienkowarstwowa, histoenzymatyka ◉ termografia z użyciem kamer termowizyjnych ◉

Najbliższe plany
naukowo-badawcze

◉ kontynuacja badań prowadzonych aktualnie ◉ podjęcie badań szczątków biskupów kamieńskich i relikwii św. Korduli ◉

Działalność
medyczno-usługowa

◉ ścisła specjalność: traumatologia sądowa, patofizjologia urazu ◉ rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: zastosowanie kamery termowizyjnej do diagnostyki wczesnych urazów a także do oceny stanów chorobowych, w szczególności w ortopedii i chirurgii naczyniowej; teletermografia ◉ hemogenetyczne badania w sprawach spornego ojcostwa oraz badanych śladów biologicznych ◉