Plany zajęć

Plan zajęć - Zakład toksykologii klinicznej i sądowej

Harmonogram - wykłady i seminaria
Harmonogram - ćwiczenia

Konsultacje dla kierunku Analityka medyczna odbywają się w każdy czwartek w godzinach 14:15-15:15.